Avís legal

La utilització d’aquesta aplicació està subjecta als següents Termes i Condicions d’ús establerts. Preguem vulgui llegir els termes i condicions d’ús atentament. El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials en ell continguts implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserves, aquestes condicions.

La companyia es reserva la facultat d’efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes en els presents Termes i Condicions d’ús, per tant es recomana als usuaris d’aquest lloc web que els revisin periòdicament.

  1. Finalitat i informació legal del propietari del lloc web

El present lloc web té per finalitat informar a aquells que ho accedeixin, sobre les activitats de la companyia, els seus productes i serveis, així com establir els canals informatius de comunicació directa amb el públic en general, i amb els clients en particular, per mitjà del correu electrònic.

Aquest lloc web, així com el domini d’internet www.andorranaassegurances.com, que hi permet accedir, són propietat de COMPANYIA ANDORRANA D’ASSEGURANCES SA (en endavant la COMPANYIA) amb domicili social a l’Av. Meritxell núm. 88 AD500 ANDORRA LA VELLA (PRINCIPAT D’ANDORRA), degudament inscrita al Registre de societats amb el número 1890 en data 17/03/1972, i autoritzada i supervisada per l’Autoritat Financera Andorrana. El correu electrònic de contacte és andorranaassegurances@andorranaassegurances.com i el número de telèfon de contacte és +376806806.

  1. Condicions d’ús per a l’usuari

L’usuari es compromet a utilitzar el present lloc web de forma diligent, correcta i alhora lícita, i en particular es compromet a: abstenir-se d’utilitzar els continguts i la informació obtinguda a través de la nostra pàgina web amb finalitzats o efectes contraris a la Llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic; a reproduir o copiar, distribuir o permetre l’accés públic per mitjà de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar, els continguts, a menys que no disposi de l’autorització escrita del titular dels respectius dret o estigui legalment permès.

La COMPANYIA es reserva el dret de denegar o suspendre, sense previ avís, en qualsevol moment, i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés a aquest lloc web als usuaris que incompleixin els seus Termes i Condicions d’ús. Tot, sense perjudici de les accions legals que es considerin oportunes instar contra aquells usuaris.

  1. Propietat intel·lectual o industrial

Els continguts d’aquest lloc web (tals com – amb caràcter enunciatiu que no limitatiu- el codi font, la forma, el disseny, aplicatius, eines, logotips, gràfics, estructura de navegació, signes, fotografies, textos) són objecte de drets de propietat intel·lectual, de drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic, titularitat de la COMPANYIA o de tercers que li han atorgat les pertinents llicències o autoritzacions.

Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris cap titularitat ni dret d’ús sobre els continguts.

La COMPANYIA no concedeix cap cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual.

Així, els usuaris han d’abstenir-se, salvada autorització expressa de la COMPANYIA, de dur a terme qualsevol tipus de reproducció, adaptació, combinació, integració en altres aplicacions, arranjaments o qualsevol altra manipulació o transformació, així com qualsevol forma de comunicació pública o distribució, dels continguts accessibles a través de la web.

  1. Limitació de responsabilitat

La COMPANYIA no assumeix cap responsabilitat derivada de la utilització per part dels usuaris dels continguts de present lloc web, reservant-se el dret de modificar, substituir, actualitzar renovar, impedir l’accés, interrompre, bloquejar, suspendre temporalment o amb caràcter definitiu, qualsevol servei, proveïment d’informació o qualsevol altre contingut, ja sigui en relació a un usuari en concret, o bé en general.

La COMPANYIA no assumeix cap responsabilitat pels danys que puguin causar-se en els equips des usuaris per raó de possibles virus informàtics o altres elements aliens a la COMPANYIA que puguin produir alteracions en els equips dels usuaris, en els seus arxius o sistemes informàtics. L’usuari haurà de respectar totes les normes, condicions i mesures que s’especifiquin i es determinin en el mateix lloc web, i a més a ell correspon el disposar de les eines adequades a la detecció i desinfecció de programes informàtics que puguin causar danys.

Així mateix, la COMPANYIA no garanteix la disponibilitat tècnica, l’accés o continuïtat en la connexió al present lloc web, o la qualitat de la connexió, dels serveis, dels continguts i/ d’altres elements als quals s’hagi accedit. Per tant, no és responsable dels danys i perjudicis que es derivin de la indisponiblitat d’aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, de control, d’actualitzacions o de manteniment, o bé encara per errades degudes a servidors o a tercers intermediaris o proveïdors.

  1. Ús de cookies

Durant la prestació del servei del present lloc web es fa ús de cookies. Les cookies són procediments automàtics de recollida de informació relativa a les preferències determinades per un usuari durant la seva visita a un lloc web. Per a més informació consulti la política de cookies la qual té per finalitat informar-lo de manera clara i precisa sobre les cookies que s’utilitzen en la present pàgina web.

  1. Autorització d’enllaços

El servei d’accés a present lloc web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç que permeten al usuari accedir a altres llocs web, si bé en cap cas l’accés a aquests pressuposa l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de la COMPANYIA amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

La COMPANYIA no coneix els continguts i serveis d’aquests llocs web i per tant no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat, error o inutilitat dels continguts i/o serveis.

  1. Legislació aplicable i jurisdicció

Els presents Termes i Condicions es regiran per la legislació andorrana.

Els usuaris del present lloc web es sotmeten a la legislació andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre conforme a Dret.